40-150mmレンズ写真

鳩爺 鳩爺
E-M5 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
2月度お題係とオフィシャル募集 2月度お題係とオフィシャル募集
OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
花の寄せ植え 花の寄せ植え
OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6
【盛夏】ひまわり 【盛夏】ひまわり
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
並んで並んで 並んで並んで
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
【盛夏】向日葵 【盛夏】向日葵
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
ひまわりライオン ひまわりライオン
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
真っ昼間の光る花ハス 真っ昼間の光る花ハス
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
厄除け風鈴 厄除け風鈴
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
目
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
風鈴祭り 風鈴祭り
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
山門 山門
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
厄除けアイス 厄除けアイス
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
厄除け風鈴 厄除け風鈴
E-PL6 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
実は・・ 実は・・
OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
【新春】初HDR仕様 【新春】初HDR仕様
OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
HDR仕様 HDR仕様
OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
1月6日月出13分後 1月6日月出13分後
OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
【新春】1月6日月出7分後 【新春】1月6日月出7分後
OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
【新春】スーパームーン 【新春】スーパームーン
OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
【新春】2日日の出 【新春】2日日の出
E-M1 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
初日の出 Ⅱ 初日の出 Ⅱ
E-M1 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
初日の出 初日の出
E-M1 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
日の出 日の出
E-M10MarkII OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R
ゼラニュウム ゼラニュウム
E-M1 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6
君にミセバヤ 君にミセバヤ
E-M1 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6
白い秋明菊 白い秋明菊
E-M1 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6
ガーベラUP ガーベラUP
E-M1 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6
桑名水郷花火 桑名水郷花火
E-PL7 OLYMPUS M.40-150mm F4.0-5.6 R